ÁSZF

1. Általános tudnivalók, feltételek online vásárlás, házhozszállítás megrendelése esetén

A Fuximo Food Kft. (2051 Biatorbágy, Móricz Zs. u. 1/a., Adószám: 26299963-2-13) által működtetett Toscana Pizzéria keretein belül üzemeltetett www.toscana-pizza.hu weboldal és azon beüli webáruház, – a továbbiakban: www.toscana-pizza.hu a társaság interneten elérhető termékkatalógusa, amely elsősorban saját készítésű ételek forgalmazásával foglalkozik.

A webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Fuximo Food Kft. és a rendelést leadó magánszemély, vagy cég – továbbiakban Megrendelő – között. A vásárlási szerződés a Fuximo Food Kft.-vel írásban megkötött szerződésnek minősül. A Megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit.

2. Szerződő felek

A szerződés a Fuximo Food Kft. (2051 Biatorbágy, Móricz Zs. u. 1/a., Adószám: 26299963-2-13), estében mint Eladó, és a Megrendelő, esetében mint Vevő között jön létre. A Fuximo Food Kft. felelősséget kizárólag a www.toscana-pizza.hu weboldalon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért vállal.

A vásárló a www.toscana-pizza.hu weboldalon elérhető online adatlapok kitöltésével adja meg megrendelési adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, és a Fuximo Food Kft. ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. Fuximo Food Kft. a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.

3. Árak

A www.toscana-pizza.hu webáruházban, a termékfelsorolásban és a termékek adatlapján feltüntetett árak az adott termék végső, ÁFA – val növelt fogyasztói ára, amely már tartalmazza a csomagolás díját is. A házhozszállítás szolgáltatásának megrendelése esetén a szolgáltatás költségeit a vásárlási ár és a megadott szállítási cím távolsága a Fuximo Food Kft. telephelyétől és konyhájától (2051 Biatorbágy) kiszámítva adja meg. A szállítási díjat a webáruház automatikusan kiszámolja. A mindenkori szállítási feltételeket és tarifákat a www.toscana-pizza.hu webáruház „Kiszállítás feltételei” nevű menüpontja tartalmazza. A feltüntetett árak érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben a Megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy a Fuximo Food Kft. kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki a Megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza.
Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

4. Fizetési módok

Megrendelő a www.toscana-pizza.hu webáruházban megrendelt termékek árát 3 fajta fizetési mód közül a számára legkedvezőbbet kiválasztva tudja kiegyenlíteni:

-Online bankkártyás fizetés közvetlenül a weboldalon.
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

-Fizetés készpénzben a futárnál átvételkor.

-Bankkártyás és/vagy SZÉP kártyás fizetés a futárnál átvátelkor.

5. A Fuximo Food Kft. felelősségvállalása

A www.toscana-pizza.hu webáruház működésével, és a kiszállítással kapcsolatos tudnivalók a webáruház „Házhozszállítás, Gyakran Ismételt Kérdések, Általános szerződési feltételek, Rólunk, és Adatvédelem” menüpontjaiban olvashatók. Fuximo Food Kft. vállalja, hogy a fent jelzett weboldalakon leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.

Megrendelő kijelenti, hogy a weboldalak és dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi.

6. Vásárló felelősségvállalása

Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről kötelező érvényű vásárlási szándéknak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően.

Amennyiben a küldemény kézbesítése a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Fuximo Food Kft. részére:

Azaz a Megrendelő a szerződés szerint szállított Termékeket bármely okból nem veszi át, Megrendelő köteles a Fuximo Food Kft. ezzel kapcsolatban felmerült kárát (az elkészített étel(ek) árát, a kiszállítás költségét, stb.) megtéríteni.

7. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

A www.toscana-pizza.hu webáruházban leadott megrendelésről a megrendelő postafiókjába a rendszer által automatikusan küldött üzenetet, másolatot kap.
A megrendelés visszaigazolását ügyfélszolgálatunk a megrendelés leadását követően haladéktalanul igazolja vissza. Az esetleges műszaki hibák (pl. internet, hálózatok stb.) kiküszöbölése miatt a vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre.
Amennyiben a megrendelést 2 órán belül a www.toscana-pizza.hu nem igazolja vissza, úgy a vásárló a megrendelési kötöttsége alól mentesül.

8. Rendelés lemondása

A Megrendelő jogosult a megrendelés jóváhagyása utáni 5 percig a szerződéstől díjmentesen elállni. Az elállást telefonon, a megrendelést azonosító adatok (megrendelő neve, számlázási adatok, telefonszám stb.) megjelölésével lehet a 06 30 171 2504-es telefonszámon lemondani.

Tekintettel arra, hogy a megrendelés azonnali (0,5-2 órán belüli) szolgáltatás teljesítést feltételez ezért a megrendelést követő 5 perc uán a rendelés lemondására nincs lehetőség. Amennyiben mégis megtörténik, akkor ez esetben a Felek a körülményeket, lehetőségeket figyelembe véve egyeztetést kezdeményeznek, az esetlegesen felmerülő károk minimalizálása érdekében. Ellenkező megállapodás hiányában Megrendelő fizetési kötelezettsége változatlanul fenn áll.

A www.toscana-pizza.hu webáruházban forgalmazott termékkörök romlandó élelmiszerként vannak kategorizálva, termékcsere, visszavásárlás stb. élelmiszerbiztonsági okok miatt nem lehetséges.

A vásárló elállási jogára egyebekben a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II. 5.) Kormányrendelet irányadó, különös tekintettel azokra a rendelkezésekre, melyek a fogyasztó személyéhez kötött, a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére előállított, vagy természeténél fogva nem visszaszolgáltatható, vagy gyorsan romlandó termékekre vonatkoznak.

9. Hírlevél szolgáltatás

8.1 A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
8.2 A felhasználó a 8.1 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

10. Panaszkezelés módja

A Fuximo Food Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a vásárló teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a vásárlónak mégis valamilyen panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a „Elérhetőségek” menüpontban található fuximofood@gmail.com e-mail címen, illetve postai levél útján is közölheti. A Fuximo Food Kft. a szolgáltatásaival kapcsolatosan beérkező panaszokat legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a vásárlót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a vásárló rendelkezésére.

11. Vegyes rendelkezések

Amennyiben az Általános Szerződések Feltételek valamely pontja jogilag hatálytalan vagy hiányos lenne, a szerződés további pontjai érvényben maradnak. A hatálytalan vagy hiányos részek helyett az Ptk. ide vonatkozó pontjai érvényesek.

Felek egybehangzóan kijelentik, hogy nézeteltéréseik békés útón történő rendezése érdekében a Tőlük elvárható módon mindent megtesznek.

Az esetleges jogviták elbírálására a Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

Éhesek vagyunk, enni akarunk… 🙂